Další přehled důležitých termínů naleznete na stránce Přírodovědecké fakulty.

09.09.2023
Dny evropského dědictví, Setkání absolventů
11.-15.09.2023
týden školení BZP
18.09.2023
Začátek výuky v zimním semestru
19.09.2023
Informativní schůze pro studenty 1. ročníků
20.09.2023
neformální odpoledne KFC v letním kině
2.-6.10.2023
Týden vysokoškolákem na přírodě
4.-5.10.2023
imatrikulace prvních ročníků
06.10.2023
Noc vědců
30.10.2023
Networking katedry fyzikální chemie od 14:00 - 16:00 v aule PřF
01.12.2023
Den otevřených dveří
15.12.2023
ukončení výuky v zimním semestru
22.12.2023
Rektorské volno