Vedoucí katedry

Zástupce pro studijní záležitosti

Zástupce pro vědu

Zástupce pro transfer technologií

Zástupce pro investiční záležitosti

Zástupce pro styk s veřejností a PR

Sekretářka katedry

Mgr. Zuzana Cuberková

tel: +420 58 563 4756

zuzana.cuberkova@upol.cz

Kreditová poradkyně

Mgr. Alexandra Rancová

tel: +420 58 563 4425

alexandra.rancova@upol.cz

Zaměstnanci katedry

Mgr. Ing. Václav Bazgier, Ph.D.
odborný asistent
58 563 4769
vaclav.bazgier@upol.cz
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
docent
58 563 4769
karel.berka@upol.cz
Mgr. Lucie Hochvaldová, Ph.D.
odborná asistentka
58 563 4755
lucie.hochvaldova@upol.cz
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
docent
58 563 4760
petr.jurecka@upol.cz
prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
profesor
58 563 4420
libor.kvitek@upol.cz
prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.
profesor
58 563 4420
lubomir.lapcik@upol.cz
doc. Mgr. Barbora Lapčíková, Ph.D.
docentka
58 563 4473
barbora.lapcikova@upol.cz
Mgr. Adam Matěj, Ph.D.
vědecký pracovník
58 563 4767
adam.matej@upol.cz
Dagmar Musilová
laborantka
58 563 4425
dagmar.musilova@upol.cz
doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc.
docentka
58 563 4424
tatjana.nevecna@upol.cz
RNDr. Eva Otyepková, Ph.D.
odborná asistentka
58 563 4425
eva.otyepkova@upol.cz
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
docent
58 563 4427
ales.panacek@upol.cz
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
docent
58 563 4427
robert.prucek@upol.cz
Mgr. Alexandra Rancová
technik v chemii
58 563 4425
alexandra.rancova@upol.cz
Karla Slavíčková
laborantka
58 563 4427
karla.slavickova@upol.cz
Mgr. Jakub Vlček, Ph.D.
vědecký pracovník
58 563 4786
jakub.vlcek@upol.cz
Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D.
odborná asistentka
58 563 4766
marie.zgarbova@upol.cz

Externí spolupracovníci – CATRIN

doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
Piotr Blonski, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC
Mgr. Petra Kührová, Ph.D.
Ing. Vojtěch Kupka, Ph.D.
Mgr. Petr Lazar, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Medveď Ph.D.
prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Mgr. Markéta Paloncýová, Ph.D.
Mgr. Martin Pykal, Ph.D.
RNDr. Jana Soukupová, Ph.D.
Mgr. Petr Stadlbauer, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc.
prof. Patrick Trouillas Ph.D.
prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.

Externí spolupracovníci

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. Ústav farmakologie LF, UP Olomouc
Ing. Petr Bačík, Ph.D.
Mgr. Tomáš Cimbota Advokát
RNDr. Marcela Česalová
Ing. Roman Gabriel, Ph.D. TEVA, Opava
JUDr. Dalimila Gadasová, Dr.
Ing. Jaroslav Havelka
prof. Martin Hof, DSc. Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, AVČR, v.v.i., Praha
RNDr. Jaromír Jirkovský, CSc. Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, AVČR, v.v.i., Praha
RNDr. Josef Jůza, CSc. Ústav makromolekulární chemie, AVČR, v.v.i., Praha
Mgr. Lenka Keprtová
Ing. Jiří Kolínek
Ing. Simona Musilová
JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. Katedra správního a finančního práva, UP
doc. RNDr. Jiří Šimek, CSc. Favea Kopřivnice
Mgr. Vendulka Volfová
Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.