Bakalářské práce

Následující odkaz vede k seznamu prací:

 Bakalářská témata.

Magisterské práce

Vzor zadání diplomové práce.

Magisterská témata.

Doktorské práce

Doktorská témata – Fyzikální chemie

Doktorská témata – Nanomateriálová chemie.

Již řešená doktorská témata.

Odevzdání závěrečných bakalářských a diplomových prací

Při odevzdání závěrečných prací postupujte v souladu s platným SZŘ a opatřením děkana ke SZŘ. Všechny závěrečné práce musí být odevzdány ve zveřejněných termínech (práce musí být nahrána ve STAGu a odevzdána na sekretariát nejméně 3 týdny před konáním obhajoby) na sekretariát KFC Bc. Kaděrkové, která provede formální kontrolu a vloží datum odevzdání práce do STAGu.