Skip to main content

Katedra fyzikální chemie UPOL v letním semestru pořádá přednáškový cyklus Vědecký seminář, tentokrát s podtitulem Nová chemie s řešiteli Junior Star GAČR grantů. Studenti si můžou tyto přednášky zapsat jako předmět C se zkratkou KFC/VS22