Skip to main content

Katedra fyzikální chemie připravila pro akademický rok 2023/2024 několik nových předmětů, které mohou studenti absolvovat jako „B“ nebo „C“ a získat kromě nových znalostí také kredity navíc.

V tomto informačním mailu Vám tyto předměty představíme, abyste měli přehled o možnostech zpestření a rozšíření svého studia.

  • Aplikační seminář 2023 (KFC/AS23)

Seminář seznámí budoucí absolventy s možnostmi uplatnění v chemických a příbuzných oborech. Je koncipovaný jako soubor zvaných přednášek odborníků z praxe.

Proběhne blokově několikrát za semestr. Přijďte si poslechnout, kde se uplatnili lidé s podobným vzděláním, jaké bude to Vaše, a co je po škole na trhu práce čekalo. Vhodné pro všechny ročníky a obory.

  • Nanotechnology in Oil and Gas Industry (KFC/NOGI)

Zde přinášíme jedinečnou šanci nahlédnout do ropného a plynárenského průmyslu a zjistit, jaké nanotechnologie jsou součástí procesů těžby či rafinace. Více se dozvíte i o aplikaci nanomateriálů coby senzorů a katalyzátorů.

Výuku povede zkušený Dr. Jagar A. Ali z univerzity Soran v Iráku.

Předmět je vyučován v angličtině a je vhodný pro navazující studium. Proběhne blokově po předchozí domluvě.

  • Minimum podnikatele (KFC/MP)

Tato přednáška Vás naučí, jak připravit podnikatelský záměr a jak se zorientovat v pojmech a procesech fungujících podniků. Skvělá příležitost pro studenty, kteří mají ambice dotáhnout to ve firmě vysoko!

Předmět je vhodný pro studenty bakalářského i navazujícího studia.

  • Základy ekonomie (KFC/ZE)

Na ekonomiku je zaměřený také nový předmět Základy ekonomie. Tento si klade za cíl seznámit studenty se základními principy ekonomie, tržními mechanismy, finančními trhy, bankami a hospodářskou politikou státu i podniků. Je to něco, o čem by měl mít povědomí každý a hodí se do života nejen studentům chemie.

Předmět je vhodný pro studenty bakalářského i navazujícího studia.

  • Základy práce s PC (KFC/ZPPC)

Tento kurz si klade za cíl naučit studenty, jak zpracovávat laboratorní data, seminární práce, ale také například bakalářské práce. Ukáže Vám, jak správně pracovat s editory Excel či Word nebo se základními programy pro chemiky, jako CHemSketch apod.

Toto je esenciální předmět pro prváky bakalářského studia, kteří chtějí odevzdávat laboratorní protokoly a práce v pořádku a pokud možno napoprvé.

  • Farmaceutická výroba (KFC/FV)

Tento blokově vyučovaný předmět Vám ukáže cestu od začátku vývoje léku až po jeho finální produkt. Objasní také legislativní a provozní podmínky farmaceutické výroby.

Vyučován bude v sudých týdnech externím odborníkem, Mgr. Lukášem Dvořákem, Ph.D.

Více informací naleznete ve STAGu.

Pohodové prázdniny přeje kolektiv Katedry fyzikální chemie