Skip to main content

S těžkým srdcem a hlubokým zármutkem se s vámi dělíme o smutnou zprávu o odchodu našeho studenta a drahého přítele Jana Belzy. Bude nám navždy chybět. Prosím uctěte jeho památku tichou vzpomínkou.