Habilitační a profesorské řízení z fyzikální chemie

PřF UP v Olomouci je MŠMT akreditovaným pracovištěm pro habilitační a profesorské řízení v oboru fyzikální chemie. Hlavním garantem oboru je prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc. Bližší informace o podmínkách habilitačních a profesorských řízení na PřF UP lze nalézt na stránkách vědecké rady PřF UP.

Seznam profesorů a docentů garantujícího pracoviště

 • prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.
 • doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
 • doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
 • doc. Mgr. Barbora Lapčíková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc.
 • doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
 • doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.

Seznam jmenovaných profesorů fyzikální chemie PřF UP v Olomouci

 • prof. Dr. hab. Martin Hof, DrSc. – 18.9.2011
 • prof. Lubomír Špaňhel – 1.2.2012
 • prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. – 8.12.2010
 • prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. – 16.11.2012
 • prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc. – 8.5.2021

Seznam probíhajících řízení ke jmenování profesorem fyzikální chemie PřF UP v Olomouci

Seznam jmenovaných docentů fyzikální chemie PřF UP v Olomouci

 • doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D. – 1.4.2016
 • doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D. – 1.11.2013
 • doc. Manoj Bhanudas Gawande, Ph.D. – 1.11.2017
 • doc. RNDr. Jan Hrbáč, Ph.D. – 1.2.2009
 • doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. – 1.6.2017
 • doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D. – 1.3.2010
 • doc. RNDr. Martin Kabeláč, Ph.D. – 31.5.2013
 • doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc. – 1.2.2010
 • doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D. – 1.11.2014
 • doc. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. – 1.2.2007
 • doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D. – 1.6.2014
 • doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D. – 1.5.2014
 • doc. RNDr. Jan Řezáč, Ph.D. – 1.11.2013
 • doc. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D. – 1.9.2010
 • doc. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. – 1.9.2006

Seznam probíhajících řízení ke jmenování docentem fyzikální chemie PřF UP v Olomouci