Katedra

Fyzikální chemie

Nakoukni do našeho světa

Katedra fyzikální chemie je špičkovým pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Ve své odborné činnosti se zaměřujeme na experimentální studium (nano)materiálů na bázi uhlíku a kovů a na výpočetní chemii biologických systémů a nanomateriálů.  Katedra fyzikální chemie garantuje výuku v oborech nanomateriálová chemie a aplikovaná chemie v bakalářském programu, materiálová chemie a fyzikální chemie v navazujícím magisterském

programu a  fyzikální chemie v doktorském programu. Katedra je akreditovaným pracovištěm pro habilitační a profesorské řízení v oboru fyzikální chemie. Silný důraz je kladen na  systematický rozvoj zahraniční spolupráce jak na vědecké, tak studijní úrovni. Katedra fyzikální chemie každoročně motivuje své studenty také mimořádnými stipendii.

Aktuality

Nezařazené

Podzimní termín obhajob BP a SZZ 2022

Podzimní termín obhajob BP a SZZ pro obor Aplikovaná chemie se uskuteční dne 31.8.2022, v 9:00, na katedře fyzikální chemie, v místnosti 3.031.
Nezařazené

Announcement of a selection procedure for support of foreign internships of students of the doctoral study program Nanomaterial Chemistry

Support for the internships of doctoral students at a foreign university or a research institution in the European Union countries, with the maximum duration of…
Nezařazené

Vyhlášení výběrového řízení na odborné zahraniční stáže studentů doktorského studijního programu Nanomateriálová chemie

Podpora realizace odborných stáží studentů doktorských studijních programů na zahraniční univerzitě či výzkumné instituci v zemích Evropské unie v délce maximálně 6 měsíců. Účelem těchto zahraničních…

Vzdělání je to, co přežije, když bylo zapomenuto to, co bylo naučeno.

BF Skinner