Katedra

Fyzikální chemie

Nakoukni do našeho světa

Katedra fyzikální chemie je špičkovým pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Ve své odborné činnosti se zaměřujeme na experimentální studium (nano)materiálů na bázi uhlíku a kovů a na výpočetní chemii biologických systémů a nanomateriálů.  Katedra fyzikální chemie garantuje výuku v oborech nanomateriálová chemie a aplikovaná chemie v bakalářském programu, materiálová chemie a fyzikální chemie v navazujícím magisterském

programu a  fyzikální chemie v doktorském programu. Katedra je akreditovaným pracovištěm pro habilitační a profesorské řízení v oboru fyzikální chemie. Silný důraz je kladen na  systematický rozvoj zahraniční spolupráce jak na vědecké, tak studijní úrovni.

Aktuality

Nezařazené

Podzimní termín obhajob

Vážení studenti, podzimní termín obhajob závěrečných prací (OZP) a státních závěrečných zkoušek (SZZ) byl stanoven na 1.9.2021. Termín odevzdání závěrečných prací byl stanoven nejpozději 4 týdny před…
Fashion

Termíny obhajob jaro 2021

10. 06. 2021 Vážení studenti, termíny obhajob závěrečných prací (OZP) a státních závěrečných zkoušek (SZZ) byly stanoveny tyto termíny: Bakalářské studium: Aplikovaná chemie - SZZ: 23.06.2021 dopoledne - OZP: 23.6.2021…
Nezařazené

Nabídka povinné praxe

Vážení studenti, pokud hledáte, kde absolvovat povinnou praxi, můžete se přihlásit do společnosti Teva. Více informací naleznete na přiloženém propagačním letáku. But nothing the copy said…

Vzdělání je to, co přežije, když bylo zapomenuto to, co bylo naučeno.

BF Skinner