Skip to main content

Katedra

Fyzikální chemie

Nakoukni do našeho světa

Katedra fyzikální chemie je špičkovým pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Ve své odborné činnosti se zaměřujeme na experimentální studium (nano)materiálů na bázi uhlíku a kovů a na výpočetní chemii biologických systémů a nanomateriálů.  Katedra fyzikální chemie garantuje výuku v oborech nanomateriálová chemie a aplikovaná chemie v bakalářském programu, materiálová chemie a fyzikální chemie v navazujícím magisterském

programu a  fyzikální chemie v doktorském programu. Katedra je akreditovaným pracovištěm pro habilitační a profesorské řízení v oboru fyzikální chemie. Silný důraz je kladen na  systematický rozvoj zahraniční spolupráce jak na vědecké, tak studijní úrovni. Katedra fyzikální chemie každoročně motivuje své studenty také mimořádnými stipendii.

Aktuality

Nezařazené

Oslava 20 let katedry

Rádi bychom Vás srdečně pozvali na slavnostní akci k 20. výročí vzniku Katedry fyzikální chemie Univerzity Palackého v Olomouci. Akce se bude konat v úterý…
Práce

Informace k odevzdávání prací (BP+DP)

Před fyzickým odevzdání 1ks BP či DP je nutné mít práci  již nahranou do Stagu. V den odevzdání sekretářka vše ve Stagu zkontroluje a papírový…
Nezařazené

Jarní termíny odevzdání BP a DP 2023

Termín odevzdání diplomových prací pro navazující studium MCH a FCH je 27.4.2023. Termín odevzdání bakalářských prací pro obor NMCH je 27.4. 2023. Termín odevzdání bakalářských prací pro obor Aplikovaná chemie je 3.5.2023. Závěrečné práce je,…

Vzdělání je to, co přežije, když bylo zapomenuto to, co bylo naučeno.

BF Skinner