Skip to main content

Katedra

Fyzikální chemie

Nakoukni do našeho světa

Katedra fyzikální chemie je špičkovým pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Ve své odborné činnosti se zaměřujeme na experimentální studium (nano)materiálů na bázi uhlíku a kovů a na výpočetní chemii biologických systémů a nanomateriálů.  Katedra fyzikální chemie garantuje výuku v oborech nanomateriálová chemie a aplikovaná chemie v bakalářském programu, materiálová chemie a fyzikální chemie v navazujícím magisterském

programu a  fyzikální chemie v doktorském programu. Katedra je akreditovaným pracovištěm pro habilitační a profesorské řízení v oboru fyzikální chemie. Silný důraz je kladen na  systematický rozvoj zahraniční spolupráce jak na vědecké, tak studijní úrovni. Katedra fyzikální chemie každoročně motivuje své studenty také mimořádnými stipendii.

Aktuality

Nezařazené

Smuteční oznámení

S těžkým srdcem a hlubokým zármutkem se s vámi dělíme o smutnou zprávu o odchodu našeho studenta a drahého přítele Jana Belzy. Bude nám navždy…
Nezařazené

Termíny pro odevzdání bakalářských a diplomových prací

Termín odevzdání diplomových prací pro navazující studium MCH a FCH je 29.4. 2024. Termín odevzdání bakalářských prací pro obor NMCH je 6.5.2024 Termín odevzdání bakalářských prací pro…
Nezařazené

Termíny státních závěrečných zkoušek 2024

Oznamujeme Vám vypsané termíny státních závěrečných zkoušek, které proběhnou v letním semestru 2024: 22.-23.5.2024 - Obhajoby + SZZ navazujících studijních programů NMCH+FCH-harmonogram bude upřesněn. 28.5. 2024…

Vzdělání je to, co přežije, když bylo zapomenuto to, co bylo naučeno.

BF Skinner