Skip to main content

Katedra

Fyzikální chemie

Nakoukni do našeho světa

Katedra fyzikální chemie je špičkovým pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Ve své odborné činnosti se zaměřujeme na experimentální studium (nano)materiálů na bázi uhlíku a kovů a na výpočetní chemii biologických systémů a nanomateriálů.  Katedra fyzikální chemie garantuje výuku v oborech nanomateriálová chemie a aplikovaná chemie v bakalářském programu, materiálová chemie a fyzikální chemie v navazujícím magisterském

programu a  fyzikální chemie v doktorském programu. Katedra je akreditovaným pracovištěm pro habilitační a profesorské řízení v oboru fyzikální chemie. Silný důraz je kladen na  systematický rozvoj zahraniční spolupráce jak na vědecké, tak studijní úrovni. Katedra fyzikální chemie každoročně motivuje své studenty také mimořádnými stipendii.

Aktuality

Nezařazené

Termíny odevzdání BC a DP prací 2024

Diplomové práce (NMCH a FCH) odevzdejte nejpozději do 6.5.2024. Bakalářské práce (APLCH+NMCH) odevzdejte nejpozději do 10.5.2024. Odevzdání práce znamená její nahrátí do STAGu. Pro hladký…
Nezařazené

Vědecký seminář 2024

Nezařazené

Termíny státních závěrečných zkoušek 2024

Oznamujeme Vám vypsané termíny státních závěrečných zkoušek, které proběhnou v letním semestru 2024: Čt 23.- Pá 24.5.2024 - Obhajoby magisterských prací a SZZ studijních programů…

Vzdělání je to, co přežije, když bylo zapomenuto to, co bylo naučeno.

BF Skinner