Skip to main content

Katedra

Fyzikální chemie

Nakoukni do našeho světa

Katedra fyzikální chemie je špičkovým pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Ve své odborné činnosti se zaměřujeme na experimentální studium (nano)materiálů na bázi uhlíku a kovů a na výpočetní chemii biologických systémů a nanomateriálů.  Katedra fyzikální chemie garantuje výuku v oborech nanomateriálová chemie a aplikovaná chemie v bakalářském programu, materiálová chemie a fyzikální chemie v navazujícím magisterském

programu a  fyzikální chemie v doktorském programu. Katedra je akreditovaným pracovištěm pro habilitační a profesorské řízení v oboru fyzikální chemie. Silný důraz je kladen na  systematický rozvoj zahraniční spolupráce jak na vědecké, tak studijní úrovni. Katedra fyzikální chemie každoročně motivuje své studenty také mimořádnými stipendii (budou vypsány na začátku nového AK 2023/2024).

Aktuality

Nezařazené

Informativní přednášku pro studenty 1. ročníků

Milí studenti, tímto Vás zveme na informativní přednášku pro studenty 1. ročníků na katedře fyzikální chemie. Přednáška se uskuteční dne 19.9. ve 12:15 v učebně…
Nezařazené

Neformální setkání studentů a členů katedry

Milí studenti katedry fyzikální chemie, jako uvítání do nového akademického roku jsme připravili neformální setkání studentů a členů katedry, které proběhne ve středu 20.9.2023 od…
Nezařazené

Nové předměty pro ZS 2023/2024

Katedra fyzikální chemie připravila pro akademický rok 2023/2024 několik nových předmětů, které mohou studenti absolvovat jako „B“ nebo „C“ a získat kromě nových znalostí také…

Vzdělání je to, co přežije, když bylo zapomenuto to, co bylo naučeno.

BF Skinner