Bakalářské studium

Nanomateriálová chemie
Aplikovaná chemie

Navazující studium

Fyzikální chemie
Materiálová chemie

Doktorské studium

Fyzikální chemie