Morteza Afshar orcid 2020 Nanomaterials for catalytic application.
Mgr. Adéla Bártová orcid 2019 Povrchové vlastnosti API látek a jejich vliv na fyzikální vlastnosti materiálů.
Mgr. Jan Belza orcid 2018 Biologické interakce uhlíkových nanomateriálů. prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
Mgr. Aneta Bužková orcid 2021 Příprava nanočástic a nanokompozitů pro katalytické aplikace. doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
Mgr. Ivan Dědek orcid 2020 Chemie grafenových derivátů
Mgr. Klára Gajdošová orcid 2021 Pokročilé techniky molekulární spektroskopie jako nástroje pro studium interakcí neurotransmiterů s nanomateriály. doc. RNDr. Václav Ranc, Ph.D.
Mgr. Žaneta Gajdová orcid 2021 Příprava nanočástic a nanokompozitů pro spektroskopické aplikace. doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
Mgr. Lucie Hochvaldová orcid 2018 Interakce nanostrukturních materiálů s živými buňkami. doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
Mgr. Vítězslav Hrubý orcid 2021 Dvoudimenzionální materiály pro jednoatomovou katalýzu. prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Mgr. Michal Janeček orcid 2016 Strukturní dynamika a balení RNA. doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
Mgr. Michaela Jaroměřská orcid 2018 Úloha biologických membrán a membránových proteinů pro transport a biotransformace léčiv. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
PharmDr. Hana Kantor orcid 2015 Analytické využití nanočástic ušlechtilých kovů. prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Mgr. Martina Karlíková orcid 2011 Studium kompozitních materiálů obsahujících nanočástice kovů zakotvených na inertním nosiči. doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Mgr. Antonia Kurillová orcid 2021 Nanomateriály pro biologické aplikace. doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
Mgr. Michal Langer orcid 2018 Modelování uhlíkových nanomateriálů a jejich interakcí. prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Mgr. Rostislav Langer orcid 2018 Strukturní, elektronické a magnetické vlastnosi nanomateriálů. Piotr Blonski, Ph.D.
Mgr. Tomáš Malina orcid 2017 Toxicita nanomateriálů na bázi uhlíku. prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
Mgr. Jana Martincová orcid 2018 Ab initio výpočty 2D materiálů a jejich 3D struktury. Mgr. Petr Lazar, Ph.D.
Mgr. Dan Mildner orcid 2021 doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.
MSc. Yousef Murtaja orcid 2019 Self organized biopolymer layers with mineral fillers for specific applications. prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.
Mgr. Jan Navrátil orcid 2021 Teoretický výzkum magnetů o velikosti jednoho atomu umístěných na površích. doc. Piotr Blonski, Ph.D.
Mgr. David Panáček orcid 2018 Využití derivátů grafenu pro biologické a katalytické aplikace. Aristeidis Bakandritsos, Ph.D.
Mgr. Barbora Blahová Prudilová orcid 2015 Povrchové a reologické vlastnosti pevných látek. prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Mgr. David Řepka orcid 2021 Studium přírodních antioxidantů pro terapeutické aplikace. prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.
Ing. M.Sc. Vijai Meena Santhini orcid 2017 Chemical and physical properties of molecular nanostructures on surfaces investigated by means of scanning probe microscopy. doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.
Mgr. Karolína Simkovičová orcid 2021 Katalytická aktivita nanočástic kovů a jejich kompozitů pro aplikace v energetice. prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Mgr. Petra Skácelová orcid 2016 Reaktivita a migrační vlastnosti nanočástic železa v technologiích čištění podzemních vod. prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
Mgr. Martin Slabý orcid 2021 Pokročilé nanomateriály pro heterogenní katalýzu, fotokatalýzu a elektrokatalýzu. Ing. Štěpán Kment, Ph.D.
Mgr. Kateřina Storchmannová orcid 2021 Chemické databáze. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Mgr. Tomáš Stryšovský orcid 2021 Katalytická aktivita nanočástic kovů a jejich kompozitů pro aplikace v energetice. prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Mgr. Veronika Šedajová orcid 2018 Chemické funkcionalizace grafénu. prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Mgr. Iveta Škopíková orcid 2014 Studium migrace nanočástic v reálném prostředí podzemních vod a jejich interakce s anorganickými a organickými polutanty. prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
Mgr. Martin Šrejber orcid 2016 Interakce xenobiotik s biologickými membránami. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Vacek orcid 2020 Modelování vlastností systémů s otevřenou elektronovou slupkou pomocí metod kvantové chemie.
Mgr. Lukáš Zdražil orcid 2018 Uhlíkové kvantové tečky a jejich aplikace. prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
Mgr. Matúš Zelný orcid 2016 Studium kinetiky a termodynamiky adsorpce/desorpce mikro/nano-částic Ti02 metodou Impinging Jet. prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.