Structural Bioinformatics Tools for Drug Design

Skripta vydaná od roku 2000

Skripta lze zakoupit v prodejně či internetovém obchodě. Některé tituly jsou neprodejné.

 • Bačík, P., Zlámal, J. Základy firemních financí, VUP Olomouc 2013; ISBN 978-80-244-3511-4
 • Bellová, J., Zlámal, J. Základy účetnictví, VUP Olomouc, 2013; ISBN 978- 80-244-3508-4
 • Bellová J., Musilová S., Zlámal J. Základy ekonomie, VUP Olomouc, 2013; ISBN 978-80-244-3509-1
 • Berka K., Bazgier V. Racionální návrh léčiv pomocí in silico metod, VUP Olomouc, 2015; ISBN 978-80-244-4544-1
 • Hrbáč J. Základy práce s PC, VUP Olomouc, 2007; ISBN: 978-80-244-1934-3
 • Hrbáč J. Aplikace počítačů v měřících systémech pro chemiky, VUP Olomouc, 2013, ISBN 978-80-244-3753-8
 • Hrbáč J., Kvítek L., Nevěčná T. Cvičení z fyzikální chemie, VUP Olomouc, 2013, ISBN 978-80-244-3857-3
 • Keprtová L. Základy chemie léčivých látek 1, VUP Olomouc, 2013, ISBN 978-80-244-3797-2
 • Kvítek L., Panáček A. Základy koloidní chemie, VUP Olomouc, 2007; ISBN: 978-80-244-1669-4
 • Nevěčná I. Základy veřejné správy, VUP Olomouc, 2013, ISBN 978-80-244-3799-6
 • Otyepka M. Struktura atomů a molekul, VUP Olomouc, 2006; ISBN: 80-244-1277-2
 • Otyepka M. Struktura atomů a molekul, VUP Olomouc, 2. vyd., 2010; ISBN: 978-80-244-2471-2
 • Otyepka M., Banáš P., Otyepková E.: Základy zpracování dat, VUP Olomouc, 2013, ISBN 978-80-244-3636-4
 • Otyepková E. a kol.: Základy vybraných experimentálních chemických metod, VUP Olomouc, 2013, ISBN 978-80-244-3754-5
 • Papoušková Z.: Daně a jejich správa, VUP Olomouc, 2013, ISBN 978-80-244-3902-0
 • Panáček A., Balzerová A. Základy toxikologie a ekotoxikologie, VUP Olomouc, 2013, ISBN 978-80-244-3913-6
 • Prucek R. Bezpečnostní předpisy v chemii, VUP Olomouc, 2013, ISBN 978-80-244-3800-9 – na CD
 • Prucek R., Kilianová M. Cvičení ze základů nanomateriálové chemie, VUP Olomouc ,2013, ISBN 978-80-244-3752-1
 • Suchomel P., Otyepka M. Laboratorní technika, VUP Olomouc, 2013, ISBN 978-80-2443798-9
 • Sýkora T., Havelka J., Zlámal J., Jára M., Bellová J. Minimum podnikatele, VUP Olomouc, 2013 ISBN 978-80-2443801-6 (část tištěná + část CD)
 • Šimek J. Moderní systémy řízení kvality, VUP Olomouc, 2013, ISBN 978-80-244-3637-1
 • Vřeštál J., Otyepka M. Statistická termodynamika, Stručný úvod, MU Brno, 2004; ISBN: 80-210-3372-X
 • Zlámal J., Bellová J., Bohanesová E. Podniková ekonomie a management, VUP Olomouc, 2007; ISBN 978-80-244-1724-0
 • Zlámal J., Bellová J. Podniková ekonomie a management, VUP Olomouc, 2013, ISBN 978-80-244-3756-9 – na CD
 • Zlámal J., Bellová J. Marketing, VUP Olomouc 2013; ISBN 978-80-244-3510-7