Informace o přednášce

Tato přednáška se věnuje základním informacím o kurzu a úvodu do studia fyzikální chemie.

Obsah přednášky: Chemická rovnováha I

 • termodynamické potenciály
 • chemický potenciál
 • aktivita
 • chemická rovnováha
 • Guldberg-Waagův zákon
 • podmínky chemické rovnováhy

Obsah přednášky: Chemická rovnováha II

 • rovnovážná konstanta
 • vliv teploty a tlaku
 • plocha potenciální energie (PES)
 • reakční koordináta
 • kinetické a termodynamické aspekty
 • osmóza

Prezentace ke stažení

Seminář z FC1

Nedílnou součástí přednášky je absolvování semináře z FC1.