Garanti

doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Aneta Bužková, Mgr. Alexandra Rancová, RNDr. Barbora Štefková

Obsah přednášky

Studenti se seznámí se základními laboratorními postupy. Osvojí si laboratorní techniky práce. Získají potřebné dovednosti ke správné a bezpečné práci v chemické laboratoři. Naučí se používat základní laboratorní pomůcky. Osvojí si pravidla pro bezpečnou manipulaci s chemickými látkami.

Učební materiály

Inovované návody ke cvičením

  • 1a – Příprava a filtrace K2SO4PDF
  • 1b – Příprava a filtrace berlínské modři: PDF
  • 2 – Dekantace a promývání sraženiny BaSO4PDF
  • 4 – Volumetrické stanovení kyseliny benzoové: PDF
  • 5a – Kontrola pipety: PDF
  • 9 – Příprava CO2PDF

Ostatní materiály

  • Podmínky pro udělení zápočtu: PDF
  • Podrobný seznam úloh: PDF
  • Vzorový protokol: PDF

Skripta – distanční verze

  • Skripta: PDF