Termíny odevzdání BC a DP prací 2024

| Nezařazené | No Comments
Diplomové práce (NMCH a FCH) odevzdejte nejpozději do 6.5.2024. Bakalářské práce (APLCH+NMCH) odevzdejte nejpozději do 10.5.2024. Odevzdání práce znamená její nahrátí do STAGu. Pro hladký…

Vědecký seminář 2024

| Nezařazené | No Comments

Termíny státních závěrečných zkoušek 2024

| Nezařazené | No Comments
Oznamujeme Vám vypsané termíny státních závěrečných zkoušek, které proběhnou v letním semestru 2024: Čt 23.- Pá 24.5.2024 - Obhajoby magisterských prací a SZZ studijních programů…

Smuteční oznámení

| Nezařazené | No Comments
S těžkým srdcem a hlubokým zármutkem se s vámi dělíme o smutnou zprávu o odchodu našeho studenta a drahého přítele Jana Belzy. Bude nám navždy…

Termíny pro odevzdání bakalářských a diplomových prací

| Nezařazené | No Comments
Termín odevzdání diplomových prací pro navazující studium MCH a FCH je 29.4. 2024. Termín odevzdání bakalářských prací pro obor NMCH je 6.5.2024 Termín odevzdání bakalářských prací pro…

Nové předměty na LS 2023/2024

| Nezařazené | No Comments
Milí studenti, Pro letní semestr v Akademickém roce 2023/2024 jsme pro Vás připravili některé nové předměty významu B a C. Zde je jejich stručný popis. Pro…

Termín pro odevzdání žádostí o prospěchové stipendium

| Nezařazené | No Comments
Termín pro odevzdání žádostí o prospěchové stipendium za zimní semestr je změněn na 8.3.2024. Žádosti odevzdávejte sekretářce na KFC (kancelář 3.032). Na žádosti, prosím, uvádějte…

Témata BP

| Nezařazené | No Comments
Témata (zadání) bakalářských a diplomových prací (schválená vedoucím práce a vedoucím katedry) je nutné odevzdat na katedře (3.032) nejpozději do úterý 31.10.2023.

Katedra fyzikální chemie vypisuje pro studenty studijních programů ve školním roce 2023/2024 mimořádná stipendia

| Nezařazené | No Comments

Informativní přednášku pro studenty 1. ročníků

| Nezařazené | No Comments
Milí studenti, tímto Vás zveme na informativní přednášku pro studenty 1. ročníků na katedře fyzikální chemie. Přednáška se uskuteční dne 19.9. ve 12:15 v učebně…

Neformální setkání studentů a členů katedry

| Nezařazené | No Comments
Milí studenti katedry fyzikální chemie, jako uvítání do nového akademického roku jsme připravili neformální setkání studentů a členů katedry, které proběhne ve středu 20.9.2023 od…

Nové předměty pro ZS 2023/2024

| Nezařazené | No Comments
Katedra fyzikální chemie připravila pro akademický rok 2023/2024 několik nových předmětů, které mohou studenti absolvovat jako „B“ nebo „C“ a získat kromě nových znalostí také…

Termíny odevzdání závěrečných prací (srpnové termíny)

| Nezařazené | No Comments
Bakalářské práce pro podzimní termín obhajob a státnic oboru APLCH (30.8.2023), odevzdejte (nahrajte) nejpozději do 11.8.2023. Pro hladký průběh obhajoby, prosím, odevzdejte 1 výtisk BP…

Podzimní termín obhajob BP a SZZ 2023.

| Nezařazené | No Comments
Podzimní termín obhajob BP a SZZ pro obor Aplikovaná chemie se uskuteční dne 30.8.2023, v 9:00, šestém patře budovy PřF, v místnosti 6.014.

Oslava 20 let katedry

| Nezařazené | No Comments
Rádi bychom Vás srdečně pozvali na slavnostní akci k 20. výročí vzniku Katedry fyzikální chemie Univerzity Palackého v Olomouci. Akce se bude konat v úterý…

Informace k odevzdávání prací (BP+DP)

| Práce | No Comments
Před fyzickým odevzdání 1ks BP či DP je nutné mít práci  již nahranou do Stagu. V den odevzdání sekretářka vše ve Stagu zkontroluje a papírový…

Jarní termíny odevzdání BP a DP 2023

| Nezařazené | No Comments
Termín odevzdání diplomových prací pro navazující studium MCH a FCH je 27.4.2023. Termín odevzdání bakalářských prací pro obor NMCH je 27.4. 2023. Termín odevzdání bakalářských prací pro obor Aplikovaná chemie je 3.5.2023. Závěrečné práce je,…

Vědecká komunikace, stream

| Nezařazené | No Comments
Již dnes od 13:15 proběhne první přednáška v rámci Vědecké komunikace.

Vyhlášení výběrového řízení na odborné zahraniční stáže studentů doktorského studijního programu.

| Nezařazené | No Comments
Vyhlášení výběrového řízení na odborné zahraniční stáže studentů doktorského studijního programu Nanomateriálová chemie Název projektu: Modernizace doktorského studia fyziky, chemie a biochemie na PřF UP,…

Vědecký seminář 2023

| Nezařazené | No Comments
Katedra fyzikální chemie UPOL v letním semestru pořádá přednáškový cyklus Vědecký seminář, tentokrát s podtitulem Nová chemie s řešiteli Junior Star GAČR grantů. Studenti si…

Den otevřených dveří 2022

| Nezařazené | No Comments
V  pátek 2.12.2022 proběhne na Katedře fyzikální chemie den otevřených dveří.

Mimořádná stipendia 2022/2023

| Nezařazené | No Comments
Katedra fyzikální chemie vypisuje pro studenty studijních programů ve školním roce 2021/22 mimořádná stipendia.

Podzimní termín obhajob BP a SZZ 2022 aktualizace

| Nezařazené | No Comments
Datum odevzdání závěrečných prací pro termín obhajob 31.8.2022 je nejpozději k 10.8.2022.

Podzimní termín obhajob BP a SZZ 2022

| Nezařazené | No Comments
Podzimní termín obhajob BP a SZZ pro obor Aplikovaná chemie se uskuteční dne 31.8.2022, v 9:00, na katedře fyzikální chemie, v místnosti 3.031.

Announcement of a selection procedure for support of foreign internships of students of the doctoral study program Nanomaterial Chemistry

| Nezařazené | No Comments
Support for the internships of doctoral students at a foreign university or a research institution in the European Union countries, with the maximum duration of…

Vyhlášení výběrového řízení na odborné zahraniční stáže studentů doktorského studijního programu Nanomateriálová chemie

| Nezařazené | No Comments
Podpora realizace odborných stáží studentů doktorských studijních programů na zahraniční univerzitě či výzkumné instituci v zemích Evropské unie v délce maximálně 6 měsíců. Účelem těchto zahraničních…

KFC/VSX – Martina Benešová – Theranostika v nukleární medicíně

| Nezařazené | No Comments
Právě vysíláme online přednášku Dr. Martiny Benešové v rámci Vědeckého semináře na téma Theranostika v nukleární medicíně.

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana

| Nezařazené | No Comments
Studentská vědecká soutěž O cenu děkana existuje ve své stávající podobě od roku 2007, navazuje na dlouholetou tradici tzv. SVOČ, studentské vědecké a odborné činnosti.…

Vědecký seminář online

| Nezařazené | No Comments

Vědecký seminář

| Nezařazené | No Comments
Již zítra , tedy 2.3.2022 proběhne první přednáška v rámci cyklu Vědeckých seminářů u nás na Katedře fyzikální chemie. Přednášku s názvem Sekvenace koronaviru SARS-COV-2…

Termíny odevzdání BP a DP

| Nezařazené | No Comments
Termín odevzdání diplomových prací pro navazující studium MCH je 29.4.2022. Termín odevzdání bakalářských prací pro obor Aplikovaná chemie je 4.5.2022. Termín odevzdání bakalářských prací pro…

Stáže v ESA

| Nezařazené | No Comments
Do 28. února 2022 mohou studenti posledního ročníku vysokých škol na magisterském stupni, a také čerství absolventi magisterského studia v technických, přírodovědných či ekonomických oborech zasílat…

Mimořádná stipendia

| Nezařazené | No Comments
Katedra fyzikální chemie vypisuje pro studenty studijních programů ve školním roce 2021/22 mimořádná stipendia.

Termíny státních závěrečných zkoušek 2022

| Nezařazené | No Comments
Oznamujeme vám vypsané termíny státních závěrečných zkoušek, které proběhnou v letním semestru 2022: 25.5.2022 - Obhajoby MCH 26.5.2022 - SZZ MCH 31.5.2022 - Obhajoby APLCH 1.6.2022…

SZZ a OBHP

| Nezařazené | No Comments
Dne 3.2.2021 bude vypsán termín pro SZZ a OBHP pro bakalářské i magisterské obory. Prosím zájemce o tento termín, aby poslali email na: zuzana.cuberkova@upol.cz s…

Děkanské volno

| Nezařazené | No Comments
V úterý 7.12.2021, od 12:00 je vyhlášeno děkanské volno v souvislosti se shromážděním akademické obce, které se uskuteční dne 7.12.2021 ve 13:00 v aule PřF.…

Propagační leták KFC

| Nezařazené | No Comments
Podívejte se na náš nový propagační leták, který jsme pro vás připravili.

Výuka 18.-19.11.2021

| Nezařazené | No Comments
Vážení studenti. Výuka ve dnech 18. a 19.11. proběhne ve zcela běžném režimu. Přírodovědecké fakulty se volno, navržené rektorem, netýká.

Prospěchová stipendia ve školním roce 2021/22

| Nezařazené | No Comments
Katedra fyzikální chemie vypisuje pro studenty studijních programů ve školním roce 2021/22. Více informací je k nalezení v tomto dokumentu.

Podzimní termín obhajob

| Nezařazené | No Comments
Vážení studenti, podzimní termín obhajob závěrečných prací (OZP) a státních závěrečných zkoušek (SZZ) byl stanoven na 1.9.2021. Termín odevzdání závěrečných prací byl stanoven nejpozději 4 týdny před…

Termíny obhajob jaro 2021

| Fashion, Uncategorized | No Comments
10. 06. 2021 Vážení studenti, termíny obhajob závěrečných prací (OZP) a státních závěrečných zkoušek (SZZ) byly stanoveny tyto termíny: Bakalářské studium: Aplikovaná chemie - SZZ: 23.06.2021 dopoledne - OZP: 23.6.2021…

Nabídka povinné praxe

| Nezařazené | No Comments
Vážení studenti, pokud hledáte, kde absolvovat povinnou praxi, můžete se přihlásit do společnosti Teva. Více informací naleznete na přiloženém propagačním letáku. But nothing the copy said…