Skip to main content
Termín odevzdání diplomových prací pro navazující studium MCH a FCH je 27.4.2023.
Termín odevzdání bakalářských prací pro obor NMCH je 27.4. 2023.
Termín odevzdání bakalářských prací pro obor Aplikovaná chemie je 3.5.2023.
Závěrečné práce je, do tohoto termínu, nutné nahrát do Stagu. Pro hladký průběh obhajob, prosím, odevzdejte 1 tištěné vydání (není nutná pevná vazba) sekretářce KFCH, místnost 3.032.