Skip to main content
Témata (zadání) bakalářských a diplomových prací (schválená vedoucím práce a vedoucím katedry) je nutné odevzdat na katedře (3.032) nejpozději do úterý 31.10.2023.