Skip to main content
Oznamujeme Vám vypsané termíny státních závěrečných zkoušek, které proběhnou v letním semestru 2024:
Čt 23.- Pá 24.5.2024 – Obhajoby magisterských prací a SZZ studijních programů NMgr. Nanomateriálová chemie a Fyzikální chemie
harmonogram bude upřesněn.
Út 28.5. 2024 – Obhajoby bakalářských prací a SZZ studijního oboru Aplikovaná chemie, Bc.
St 29.5.2024 – Obhajoby bakalářských prací a SZZ studijního oboru Nanomateriálová chemie, Bc.