Modernizace doktorského studia fyziky, chemie a biochemie na PřF UP
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002424

Podpora realizace odborných stáží studentů doktorských studijních programů na zahraniční univerzitě či výzkumné instituci v zemích Evropské unie v délce maximálně 6 měsíců. Účelem těchto zahraničních stáží je významně rozšířit odborné znalosti studentů, umožnit jim seznámit se s výzkumnými tématy a projekty řešenými na zahraničním pracovišti a osvojit si tam nové experimentální či teoretické metodiky. Studenti získají zkušenosti s působením v mezinárodním akademickém prostředí a navážou důležité mezinárodní odborné kontakty. V rámci přípravy na odbornou stáž student ve spolupráci se zahraniční stranou a se svým školitelem definuje a popíše dílčí výzkumný problém, který bude během stáže řešen. Příprava na stáž a její absolvování významně posílí odborné zkušenosti a dovednosti studentů.

Více informací zde.