Vyučující:

Marie Zgarbová

Podmínky k získání kolokvia:

závěrečný test na min. 75 %, max. 1 neúčast, aktivní účast v hodinách

Obsah předmětu:

1. Skupenské stavy látek příklady
2. UV/VIS spektrofotometrie příklady
3. pH silných a slabých elektrolytů příklady
4. I. věta termodynamiky příklady
5. Termochemie, II. a III. věta termodynamiky příklady
6. Chemická rovnováha příklady
7. Fázové rovnováhy příklady
8. Kinetika příklady
9. Elektrochemie příklady