Přednášející

doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.

Semináře

doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D., Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D., Ing. Mgr. Radka Pocklanová

Sylabus

Sylabus

Přednášky

  1. Úvod do fyzikální chemie, matematický základ, stavba hmoty
  2. Interakce látky a záření
  3. Soubory atomů – plyny, kapaliny, pevné látky
  4. Termodynamika – zákony, termochemie
  5. Termodynamika – termodynamické potenciály, chemický potenciál, význam Gibbsovy energie, statistická termodynamika
  6. Rovnováhy – chemické rovnováhy, Guldberg-Waagův zákon, fyzikálně chemické rovnováhy, osmóza, koligativní vlastnosti, fázové rovnováhy, Gibbsův zákon fází, chemická aktivita 
  7. Chemická kinetika – rychlost chemických reakcí, kinetická rovnice, reakční mechanismus, kinetická definice rovnováhy, katalýza
  8. Zápočet a zkouška, přehled fyzikální chemie, extra příklady – termodynamika ledničky, tepelného čerpadla i elektromobilů a fázové diagramy kopolymerů

YouTube Playlist (2022)

Seminář z FC1

Požadavky na zápočet ze semináře: zápočtový test na min. 75 %, max. 1 neúčast, aktivita v hodinách. U zápočtu je povolena kalkulačka (ne mobil), psací potřeby a tento seznam vzorců !

Ukázka zápočtu zde

1. Matematický základ, elektronový obal (20., 21. 2. 2024) teorie příklady
2. Elektromagnetické vlnění (27., 28. 2. 2024) teorie příklady
3. UV/VIS spektrofotometrie (5., 6. 3. 2024) teorie příklady
4. Ideální plyn (12., 13. 3. 2024) teorie příklady
5. Kapaliny; Reálný plyn (19., 20. 3. 2024) teorie příklady
6. Objemová práce (26., 27. 3. 2024) teorie příklady
7. 1. věta termodynamiky (2., 3. 4. 2024) teorie příklady
8. Termochemie (9., 10. 4. 2024) teorie příklady
9. 2. věta termodynamiky (16., 24. 4. 2024) teorie příklady
10. Chemická rovnováha (23., 30. 4. 2024) teorie příklady
11. Kinetika (přeloženo do ZS 2024/2025) teorie příklady

Další informace

Nedílnou součásti zkoušky je získání zápočtu ze semináře. Samotná zkouška je písemná.

Literatura

  • Peter Atkins a Julio De Paula, Fyzikální chemie, Praha 2013 (Český překlad)
  • Nevěčná, T.: Příklady a úlohy z fyzikální chemie, Olomouc 1994

Starší přednášky (2014, 2015)

Prezentace (2014, 2015)

Alternativní zdroj (EN)

TMP Chem